Betrokkenheid

Een goede verstandhouding en samenwerking met onze doelgroepen vinden we belangrijk. Het netwerk van Fonds 21 is in 2014 verder uitgebreid. De directie en adviseurs zijn actief naar buiten getreden en de communicatie met aanvragers is toegenomen. Directie en adviseurs bezochten veel ondersteunde projecten, voerden gesprekken met (potentiële) aanvragers en lieten zich informeren door organisaties die binnen de verschillende pijlers en sectoren actief zijn. Ook is er regelmatig informeel contact met private en publieke fondsen. We overleggen over relevante ontwikkelingen en wisselen informatie uit. Fonds 21 neemt deel aan het overleg van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Samen met VSBfonds neemt Fonds 21 regelmatig het initiatief tot het laten uitvoeren van onderzoeksstages waar beide fondsen van profiteren.

Vorige pagina Volgende pagina