Commissies van toewijzing

In de Commissie Toewijzing Kunst & Cultuur worden projectaanvragen behandeld met een aangevraagd bedrag boven € 40.000. In de Commissie Jongeren & Maatschappij worden projecten behandeld met een aangevraagd bedrag boven € 25.000. Het bestuur beslist over aanvragen vanaf € 250.000.

Commissie Toewijzing Kunst & Cultuur

  • Lucia Claus
  • Marie Hélène Cornips
  • Boris van der Ham
  • Bert Janmaat (december 2014)

Commissie Toewijzing Jongeren & Maatschappij

  • Marie Hélène Cornips
  • Frits Spangenberg
  • Kamran Ullah

Het bestuur heeft in 2014 inzicht gekregen in de binnengekomen aanvragen, de toekenning van donaties en de organisatiekosten. Elk kwartaal is een management- en projectrapportage voorgelegd aan het bestuur.
Het bestuur heeft kennis genomen van de tussentijdse rapportages 2014 en de begroting 2015 goedgekeurd. De jaarrekening over 2014 is door accountant PwC van een goedkeurende verklaring voorzien. Het bestuur heeft kennisgenomen van deze verklaring en de jaarrekening en het verslag vastgesteld.

Bestuur Fonds 21, april 2015

 

Vorige pagina Volgende pagina