Over het fonds

De website www.Fonds21.nl is ons belangrijkste communicatiemiddel met onze aanvragers. Het hele aanvraagproces verloopt digitaal, via de website www.Fonds21.nl. Met onze e-mail Nieuwsbrief informeren we onze achterban over projecten die we steunen en geven we informatie vanuit het fonds die van belang is voor aanvragers. De nieuwsbrief is afgelopen jaar dertien keer verzonden aan gemiddeld 1820 adressen. Twee uitgaven waren volledig gewijd aan de programmaregeling Jouw Geld.

We vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen over onze activiteiten en bestedingen. We voeren daarom een actief online beleid en zetten social media zoveel mogelijk in om onze doelgroepen te informeren en te betrekken. Het aantal volgers op Twitter is inmiddels 2976 (een stijging van bijna 30% t.o.v. 2013). Sinds de start in april 2014 heeft de Facebookpagina van Fonds 21 398 likers. Op LinkedIn volgen 314 personen de bedrijfspagina van Fonds 21. Vanwege de naamsverandering heeft de website een visuele make-over ondergaan. Het logo en de huisstijlelementen van SNS REAAL Fonds hebben plaatsgemaakt voor de nieuwe vormgeving van Fonds 21. De website kende in 2014 35.846 gebruikers met 271.518 paginaweergaves (een lichte daling ten opzichte van 2013).

In het streven naar vermindering van het aantal afwijzingen is medio maart 2014 de quickscan op de website geïntroduceerd. Door het stellen van een aantal vragen met betrekking tot algemene voorwaarden en selectiecriteria wordt al een eerste schifting gemaakt en worden projecten die buiten het toekenningenbeleid vallen, ontmoedigd een aanvraag in te dienen. Een aanvraag kan alleen ingediend worden als eerst de quickscan is doorlopen. De quickscan is in 2014 bijna 10.000 keer uitgevoerd.

Met de naamsverandering is ook de vormgeving van onze communicatie uitingen aangepast. Irma Boom Office is opnieuw de ontwerper van ons nieuwe logo en visuele identiteit.

Verschillende projecten boden ons, naast een naamsvermelding, de (gratis) mogelijkheid om te adverteren in hun eigen programmakrant, op hun website of op het (bioscoop-)scherm. Omdat wij graag aan het publiek laten zien waar Fonds 21 zich mee verbindt, zijn voor deze gelegenheden diverse advertenties ontworpen door Irma Boom Office. Zo verschenen er o.a. advertenties voor het Holland Festival, Oerol, Theaterfestival Boulevard. Voor IDFA werd een bioscooptrailer gemaakt over Fonds 21.

Vorige pagina Volgende pagina