Vooruitblik 2015

Wij vinden het belangrijk dat ons budget zo effectief mogelijk ingezet wordt. Daarom blijven we ook in 2015 bezig met verdere digitalisering van het aanvraag- en behandelproces. Zo zorgen we voor een (nog) efficiëntere organisatie. Die effectieve inzet van gelden verlangen we ook van de door ons ondersteunde projecten. Op basis van inhoudelijke en financiële evaluaties beoordelen wij of een project conform de ingediende plannen wordt uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, kunnen we het toegezegde bedrag aanpassen of intrekken. In 2015 willen we met name de eisen aan de inhoudelijke evaluatie verder uitwerken zodat we meer inzicht krijgen in het effect van de beoogde resultaten.

Het terugdringen van het aantal niet-passende aanvragen blijft hoge prioriteit houden voor Fonds 21. We zullen in 2015 het toekenningbeleid verder aanscherpen en verduidelijken. Monitoring van de door Fonds 21 ondersteunde projecten blijft eveneens een belangrijke prioriteit in 2015. Op die manier wordt de kennis over projecten up-to-date gehouden en houden de adviseurs de actualiteit scherp in het oog.

Vorige pagina Volgende pagina