Samenstelling bestuur en rooster van aftreden

Bestuur  Benoeming  Rooster van aftreden 
E.H. Swaab, voorzitter  2012  September 2016*
N. Albayrak, vicevoorzitter  2013  Januari 2017* 
J.M. Overmeer  2007  Maart 2016 
A.H.A. Hoevenaars  2011  Oktober 2015* 

* mogelijkheid tot herbenoeming

Het bestuur van Fonds 21 onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Vorige pagina Volgende pagina