Toekenningenbeleid

Voor projecten binnen Kunst & Cultuur is 75% van ons donatiebudget gereserveerd. De overige 25% is bestemd Jongeren & Maatschappij. Aanvragers kunnen gedurende  het hele jaar voorstellen voor financiële ondersteuning bij ons indienen.  Aanvragen worden uiterlijk binnen vier maanden behandeld (in 2014 was de gemiddelde behandeltijd 56 dagen).
Sinds kort gaat Fonds 21 met een aantal grote projecten een meerjarige verbinding aan. Dit biedt de aanvragers meer zekerheid voor de continuïteit en geeft beide partijen de mogelijkheid om meer inhoud te geven aan het partnerschap. Bijvoorbeeld door het stellen van gemeenschappelijke doelen.
In aanvulling op de reguliere aanvragen initieert Fonds 21 programmaregelingen, die naast financiële steun ook gericht zijn op samenwerking en kennisdeling. Van de door ons ondersteunde projecten verwachten we dat de aanvragers onze bijdrage verantwoord en in lijn met de afspraken besteden. Op basis van inhoudelijke en financiële evaluaties beoordelen wij of een project conform de ingediende plannen wordt uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, kunnen we de donatie aanpassen of intrekken. In 2015 willen we met name de eisen aan de inhoudelijke evaluatie verder uitwerken zodat we meer inzicht krijgen in de effecten van de beoogde resultaten. Het terugdringen van het aantal niet passende of kansloze aanvragen blijft hoge prioriteit houden voor Fonds 21. We zullen in 2015 het toekenningbeleid nog verder aanscherpen en verduidelijken.

Vorige pagina Volgende pagina