Doelen en doelgroepen

Doelstellingen

Fonds 21 is een actueel en ondernemend fonds dat de Nederlandse samenleving wil verrijken door projecten te ondersteunen op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Rode draad in het kunst- en cultuurbeleid is het Nederlandse publiek. Met de ondersteunde projecten binnen Jongeren en Maatschappij willen we jongeren betere kansen geven om zich staande te houden in de samenleving. Met een jaarbudget van € 10 miljoen dat beschikbaar wordt gesteld door Stichting Beheer SNS Reaal, ondersteunt het fonds projecten van professionele kunstinstellingen en initiatieven die de zelfredzaamheid van jongeren stimuleren. Fonds 21 richt zich hierbij op de generatie van de 21e eeuw. Op ondernemende mensen die een verschil willen maken voor de toekomst.


Meer dan alleen donateur is Fonds 21 een partner die zich richt op samenwerking met partijen, om samen de gestelde doelen te bereiken. Efficiënt werken en een effectieve besteding van de budgetten moeten er voor zorgen dat ons geld zo goed mogelijk besteed wordt. De invoering van o.a. een quickscan en aangescherpte voorwaarden en criteria hebben er voor gezorgd dat het aantal niet passende aanvragen in 2014 verder is teruggebracht.

Onze doelgroepen

De aanvragers van een financiële bijdrage zijn onze belangrijkste doelgroep. We hebben het dan over professionele kunst- en cultuurinstellingen en maatschappelijke organisaties die gericht zijn op onze thema-gebieden voor jongeren. Het goed in kaart brengen van de doelgroepen voor Jongeren & Maatschappij is een doorlopende uitdaging. Door overleg en samenwerking met andere fondsen en maatschappelijke organisaties lukt dat steeds beter.


Naast de aanvragers richten wij onze communicatie o.a. ook op collega-fondsen, beleidsbepalers, sector instituten en sociale ondernemers. Het Nederlands publiek willen wij in staat stellen kennis te nemen van de projecten die we steunen.

Vorige pagina Volgende pagina