Nieuw profiel, nieuwe naam

Eind september 2014 is de naam Fonds 21 geïntroduceerd. Aan de totstandkoming van de naam is een intensief onderzoek vooraf gegaan. De oude naam van het fonds en de naam van de oprichter, bank-verzekeraar SNS Reaal werden door het publiek vaak door elkaar gehaald. Dit leidde regelmatig tot onduidelijkheid en vragen. Door te kiezen voor een nieuwe naam komt de eigenheid en onafhankelijkheid van het fonds beter tot uiting. Ook past de naam Fonds 21 goed bij het actuele beleid van het fonds. We richten ons daarbij op de generatie van de 21e eeuw. Met deze naam laten we zien dat we een fonds zijn dat oog heeft voor de uitdagingen en kansen van deze tijd. We vinden dat je in deze eeuw als fonds meer bent dan een geldgever. We spelen een actieve rol door het steunen van projecten en door onze programmaregelingen waarmee we specifieke sectoren en/of thema’s extra stimuleren. De naam Fonds 21 is vrijwel overal positief ontvangen en in korte tijd door onze doelgroepen overgenomen.

Vorige pagina Volgende pagina